Research and Activities

Awards

Guanghua Awards

Detail

The winner list of the 9th Guanghua Engineering Science and Technology Prizes (2012)

  • Published: Jan 1, 2012
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Achievement Award: Pan Jiazheng

Engineering Award: Zhang Weihua, Ma Jiaguang,     Zhao Baochang,    Li Dongying,

Lin Min,         Hu Jianyi,     Wang Yunmin,      Ge Xiurun,

Nie Jianguo,         Liu Hongliang,     Xu Jianmin,           Song Zhanqian,

Cao Xuetao

Youth Award:         Li Zhihui, Xia Changliang,    Chen Shanzhi,  Lv Jinhu,

Zhang Fuming, Zhang Liqun,      Tang Guangfu,    Zhang Nong,

Jiang Zhengqiang, Wu Minghong,     Zhang Youjun,  Huang Luqi