Research and Activities

Awards

Guanghua Awards

Detail

The winner list of the 10th Guanghua Engineering Science and Technology Prizes (2014)

  • Published: Jan 1, 2014
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Achievement Award: Qian Zhengying

Engineering Award: Li Helin, Zhang Bainan,     Liao Xiangke, Yang Zhixing,

Jiang Dongliang, Pei Rongfu,          Zhang Zongliang, Wang Wenxing,

Chen Lianshou, Wang Qingyin,    Yin Weilun,                 Cheng Jing,

Wen Hao,         Liu He,             Zheng Jingchen

Youth Award:                 Gu Genxiang,         Shao Xinyu,     Peng Yang,                 Zhang Xuejun,

                                Yang Chao,         Zhou Fubao,     Zhu Guangyou,         Yang Qingshan,

                                Li Junhua,         Pan Bingcai,     Liao Ming,                 Shan Hongli,

                                Yao Xin