Research and Activities

Awards

Guanghua Awards

Detail

The winner list of the 13th Guanghua Engineering Science and Technology Prizes (2020)

  • Published: Jun 4, 2021
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Special Contribution Award:   All member of the Medicine and Health Engineering Division


Achievement Award:               Peng Shilu


EST Prizes:                               Jiang Zhuangde, Feng Jianghua, Zhu Kun, Zou Ruping, 

                                                Li Tianchu, Ji Xinsheng, Li Jindong, Wang Haifeng,

                                                Wang Dianzuo, Liu Youzhi, Zhang Fucheng, Zhou Shaoxiong,

                                                Huang Qili, Liu Jianjun, Lv Junfu, Sun Youhong, Cui Junzhi,

                                                Zeng Bin,Hu Ya'an,Yin Yueping, Hao Jiming, Shan Yang,

                                                Quan Xie, Xia Xianzhu, Chen Daiwen, Shen Qirong,

                                                Zhou Mingguo, Zhang Boli, Jiang Baoguo, Wang Ningli,

                                                Xiao Wei, Huang Weihe, Fang Dongping, Tan Xuguang,

                                                Wu Yansheng, Lv Rongcong,Yan Qingyun, Tao Xiaoming,

                                                Tang Zikang