Research and Activities

Awards

Guanghua Awards

Detail

The winner list of the 11th Guanghua Engineering Science and Technology Prizes (2016)

  • Published: Jan 1, 2016
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Achievement Award: Zhong Nanshan

Engineering Award: Fan Guangzhao, Deng Zhongliang, Hu Xiangdong, Jin Yong,

                                Yao Yan,                 Li Licheng,         Zhang Jianmin, Pan Delu,

                                Sun Runcang,         Chen Zongmao, Yin Feihu,         Li Lanjuan,

                                Zhu Gaofeng,         Zhou Jianping, Chen Qingquan, Zhang Guozhen

Youth Award:                 Sun Zezhou,         Peng Xiaobo,         Luo Xiangang,         Chen Xiaowu,

                                Mai Liqiang,         Zhang Lifeng,         Song Yuntao,         Dai Caili,

                                Jiang Weiping, Wang Peifang, Cao Hongbin,         Liu Huijuan,

                                Chen Rui'ai,         Zhou Shungui, Li Jinsong,         Deng Xuliang,

                                Yu Jie