Research and Activities

Awards

Guanghua Awards

Detail

The winner list of the 12th Guanghua Engineering Science and Technology Prizes (2018)

  • Published: Jan 1, 2018
  • Source: CAE
  • Font size: BigMediumSmall

Achievement Award: Xu Kuangdi

EST Prizes: Yuan Shijian,         Yang Shuxing,     Zhu Ninghua, Zhang Ping,

Wei Yiyin,         Qiu Xueqing,     Liu Zhengdong, Xing Liying,

                                Shu Yinbiao,         Hu Xiaomian,     Wang Jinhua, Li Shucai,

                                Chen Shengshui, Jia Jinsheng,     Xi Beidou,         Wang Juncheng,

                                Wang Xingguo, Jin Meilin,     Yu Jingquan, Chen Songlin,

                                Li Xiaokun,         Wang Jun,     Geng Meiyu, Yang Hong,

                                Fan Qixiang,         Liu Jinxian,     Lv Jian,         Wu Xuekui,

                                Xu Youlin