About Us

Structure

Standing Committee of Academic Divisions

Member list of the 10th Standing Committee of the Mechanical and Vehicle Engineering Academic Division

Director of the Division:      

Guo Dongming     

Vice Director:Lin ZhongqinZhang Jun   Liu YongcaiMembers:  Ding Rongjun  You ZhengGan Xiaohua  Liu Yongcai 


Li Kuiwu Qiu Zhiming Zhang JunChen XuedongHou Xiao Guo Dongming      Tang Changhong     Jiang Zhuangde   Fan Huitao Lin Zhongqin  Li Jun
 

Member list of the 10th Standing Committee of the Information and Electronic Engineering Academic Division

Director of the Division:      

Lu Xicheng  Vice Director:Li TianchuDuan Baoyan        Zhao Qinping           Members:  Chai Tianyou Chen Jie   Chen ZhijieDing Wenhua 


Fei Aiguo   Jiang Huilin Li Tianchu Liu Zejin Tan Jiubin  Wu Manqing  Yu Shaohua  Zhang Guangjun  Duan Baoyan       Zhao Qinping    Lu Xicheng  
 

Member list of the 10th Standing Committee of the Chemical, Metallurgical and Materials Engineering Academic Division

Director of the Division:      

Liu JiongtianVice Director:Xu HuibinTan Tianwei Li Yuanyuan  Members:  Chen Fen'er Chen Xiangbao     Ding Wenjiang   Li Yuanyuan  


Li ZhongpingLiu JiongtianLiu ZhongminQian Xuhong        Sun Chuanyao     Tan Tianwei     Wang Yuzhong         Xie Jianxin  Xu Huibin Member list of the 10th Standing Committee of the Energy and Mining Engineering Academic Division

Director of the Division:      

Su YinaoVice Director:Ouyang Xiaoping    Liu Jizhen           Gu DazhaoMembers:  Chen Yong Duo Ji     Gu Dazhao        Guo Jianbo 


Li Jiangang   Li Yang    Liu Jizhen    Ma Yongsheng       Su Yinao      Xia Jiawen       Xie Heping Zhang Yuzhuo    Ouyang Xiaoping  Kang Hongpu    Zhao Wenzhi         

Member list of the 10th Standing Committee of the Civil, Hydraulic and Architecture Engineering Academic Division

Director of the Division:     

Zhang Jianyun Standing Vice Director: Nie JianguoVice Director:Cui Kai    Ren Huiqi         
Members:  Cui Kai  Du Yanliang  Gong Xiaonan  Hu Chunhong    


Liu Jiaping  Miao Changwen   Nie Jianguo   Niu Xinqiang      Qin Shunquan    Ren Huiqi   Ren Nanqi  Xiao Xuwen  Zheng Jianlong       Li Jiancheng      Zhang Jianyun        
 

Member list of the 4th Standing Committee of the Environment & Light and Textile Industries Engineering Academic Division

Director of the Division:      

Qu Jiuhui   Vice Director:Sun BaoguoHou Li'anLi JiabiaoMembers:  He KebinHou Li'an   Li Jiabiao  Liu Wenqing


Qu Jinping  Qu Jiuhui    Shi Bi  Song Junqiang Sun Baoguo Sun Jinliang       Tang Changhong        Xu Xiangde Yu Jianyong        Zhang Si


Member list of the 4th Standing Committee of the Agriculture Academic Division

Director of the Division:      

Kang ShaozhongVice Director:Zhu Youyong Luo Xiwen Mai KangsenMembers:  Chen HuanchunChen WenfuKang Shaozhong Li Yu  


Mai Kangsen Nan Zhibiao         Tang Qisheng   Wu Kongming    Zhang Fusuo Zhang Hongcheng      Zhang Shougong     Luo Xiwen Zhu Youyong     


 

Member list of the 9th Standing Committee of the Medicine and Health Academic Division

Director of the Division:      

Zhang BoliVice Director:Xu Jianguo Ding Jian Fu Xiaobing        Members:  Chen Xiangmei    Cheng Jing Ding Jian  Fu Xiaobing  


Li Song  Liu Zhihong             Ning Guang           Wang Guangji   Xia Zhaofan Xu Jianguo  Zhan Qimin  Zhang Boli    Wang Hongyang     Zhang Zhiyuan          Hao Xishan 

 

Member list of the 7th Standing Committee of the Engineering Management Academic Division

Director of the Division:      

Hu WenruiVice Director:Zhou Jianping         Zhao Xiaozhe Zheng Jingchen     Members:  Cao YaofengChai Hongfeng          Ding LieyunHu Wenrui


Ling WenShao Anlin       Xiang Qiao        Yang Shanlin    Zhao XiaozheZheng JingchenZhou Jianping