About Us

Structure

Special Committees

Member Election Policy CommitteeAcademic and Publication Committee

Chair: Wang ChenVice Chair:       He Huawu   Fan Daiming          Chen Jianfeng        Members:         Jiang Zhuangde          Li Jun   Tan Jiubin   Wu Manqing   


Wang Yuzhong   Chen Yong Guo Jianbo Du Yanliang   Liu Wenqing  Zhang Si   Mai Kangsen Zhang Fusuo    Ning Guang  Ding Lieyun   Xiang Qiao   Su Yuheng    Liu Zhihong   Li Jiancheng   Chen Fen'er