About Us

Structure

Special Committees

Member Election Policy CommitteeMember Election Policy Committee

Chair: Zhong Zhihua

Vice Chair:  Deng XiuxinChen Zuoning
Members:  Zhang Jun  Chen Xuedong  Lv Yueguang  Chen JieTan Tianwei  Nie Zuoren   Ouyang Xiaoping  Li Jiangang Nie Jianguo  Yue Qingrui  He KebinChen Jian Zhang Shougong  Song Baoan  Li Song Ning GuangLu Chunfang  Liu He